welcome!!!! Phần một của home page

Sách là nguồn tri thức của nhân loại.

LỜI GIỚI THIỆU

Achar Book là một blog reviewer về nội dung các cuốn sách. Trước hết đem đến cho các bạn những lời nhận xét mang hơi hướng cá nhân của Achar. Tiếp đến, các bạn sẽ đươc tự mình đánh giá các cuốn sách. Góp phần tạo nên một thư viện online mang các trải nghiệm như bạn đi đến các thư viện thật. Được chọn lựa đầu sách. Nắm bắt nội dung chính, xem mục lục…..

SÁCH LÀ BỘ NHỚ CỦA TOÀN THẾ GIỚI!!!